Groninger kunstenaars 1963-1973 - Bart de Vries
Vrijdag 31 juli 2009
Momenteel is de tentoonstelling Jong in Groningen te zien in het Groninger Museum. Werken van onder andere Els Amman, Siep van den Berg, Jo van Dijk, Jan Hoving, Han Jansen, Marten Klompien, Ruloff Manuputty, Karl Pelgrom, Matthijs Röling, Coen Schilt, Martin Tissing, Edu Waskowsky, Fie Werkman, Olga Wiese, Drewes de Wit en Henri de Wolf zijn daar te bewonderen. Uiteraard is bij deze tentoonstelling een (gelijknamige) catalogus verschenen.

Daarnaast verscheen bij uitgeverij Philip Elchers een boek met een dertigtal kunstenaarsportretten waaronder enkele van de bovenstaande kunstenaars: "Groninger kunstenaars 1963–1973". Deze Groninger kunstenaars zijn in de jaren zestig en zeventig gefotografeerd door Bart de Vries. Iedere foto wordt vergezeld door een verhaal over de totstandkoming ervan. Het is een boek dat zich het best laat omschrijven als "klein maar fijn" en dat een typisch Gronings karakter heeft.

De periode waarin de foto´s van Bart de Vries zijn genomen was deels één van vernieuwing en deels één waarin afscheid werd genomen van "oude" kunst. Vele Ploeg–leden, vertegenwoordigers van de "oude" kunst, waren toendertijd nog in leven maar waren soms niet meer actief als kunstenaar. Een nieuwe generatie kunstenaars was in opkomst. Zij beperkten zich niet tot de zwierige expressionistische stijl van hun voorgangers maar waaierden, om met de woorden van het Groninger Museum te spreken, qua stijl alle kanten op: "van figuratief tot abstract, van "environment" tot landart, en van minimalistisch tot lyrisch– abstracte kunst.".

De portretten geven hetzelfde gevarieerde beeld. Van een éminence grise als Johan Dijkstra tot en met een jonge(re) vrijgevochten Ger Siks. Dat geldt niet alleen voor de portretten in fotografische vorm maar ook in de tekstuele variant. Beschrijft Bart de Vries bij Johan Dijkstra de laatste keer dat hij diens de woning per traplift verlaat, bij Ger Siks gaat het om het tentoonstellen van kunstwerken met (al dan niet functioneel) naakt. De beschrijvingen van de ontmoetingen met de Groninger kunstenaars zijn heerlijk Gronings: geen lyrische teksten maar op een bijna zakelijke toon wordt uit de doeken gedaan hoe de ontmoetingen verliepen. Maar altijd met een humoristische noot.

"Groninger kunstenaars 1963–1973" is een prachtig kleinood en geeft een mooi persoonlijk beeld van de kunstenaars in die tijd. Voor de echte liefhebbers is een speciale afdruk van de omslagfoto, De gestolde gasbel, verschenen. Gedrukt in een beperkte oplage van slechts 45 exemplaren en verkrijgbaar bij de uitgever.

Bart de Vries (fotografie en tekst) en Henk van Os (voorwoord)
Groninger kunstenaars 1963–1973
58 bladzijden
Prijs € 14,50
Philip Elchers
ISBN 978 90 5048106 9
Verschenen juni 2009
Links bij dit artikel: